Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Οι περιλήψεις θα κατατεθούν μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί από τους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Εναρκτήρια Τελετή

Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Larissa Imperial.

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Μειωμένη εγγραφή: 8 Οκτωβρίου 2018

Λήξη Περιόδου Υποβολής Περιλήψεων: 8 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων:  22 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή Αιτήσεων για Υποτροφίες Συμμετοχής: 22 Οκτωβρίου 2018