Εγγραφή

Κατηγορία Έως 08/10/2018 Aπό 09/10/2018 και επιτόπου
Μέλη € 55 € 70
Αρωγά Μέλη € 35 € 50
Μη μέλη €100 € 135
Μεταπτυχιακοί φοιτητές* € 35 € 50
Προπτυχιακοί φοιτητές** € 20 € 30
Συμπλήρωμα Εγγραφής*** € 10 € 10

*Η κατηγορία αυτής της εγγραφής αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν παρουσιάζουν εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρουσιάζουν εργασία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην ΕΕΒΜΒ ως Αρωγά Μέλη και να εγγραφούν στην αντίστοιχη κατηγορία εγγραφής (Αρωγά Μέλη).

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
 • Τσάντα Συνεδρίου
 • Τελικό πρόγραμμα – Πρακτικά σε USB
 • Κονκάρδα
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Καφέ στα διαλείμματα
 • Κοκτέιλ υποδοχής

**Η εγγραφή προπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
 • Κονκάρδα
 • Συνοπτικό πρόγραμμα
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

***Επιλέγοντας το Συμπλήρωμα Εγγραφής στο συνεδριακό υλικό θα περιλαμβάνεται και το ΑΓΓΛΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της ΕΕΒΜΒ.

Ακυρώσεις: 

Οι εγγραφές δεν ακυρώνονται.