Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες

 • Κυτταρική Οργάνωση και Λειτουργία
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση
 • Λειτουργική Γονιδιωματική-Πρωτεομική
 • Δομή και Λειτουργία Μακρομορίων
 • Μοριακή/Γενετική Βάση των Ασθενειών
 • Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Γήρανση
 • Βιολογία Συστημάτων- Βιοπληροφορική
 • Βλαστικά Κύτταρα και η Ιστική Αναγέννηση
 • Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης
 • Βιολογία του RNA
 • Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών
 • Χημική Βιολογία