Επιτροπές

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος του Συνεδρίου
Γιώργος Σίμος

Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Λεωνίδας

Μέλη
Ελένη Γεωργάτσου
Παναγιώτης Λιάκος
Κώστας Ματθιόπουλος
Νίκος Μπαλατσός
Ηλίας Μυλωνής
Ευφροσύνη Παρασκευά
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Καλλιόπη Παπαδοπούλου
Βασιλική Σκαμνάκη
Ανδρέας Τσακάλωφ
Γεωργία Χαχάμη
Άννα Μαρία Ψαρρά

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΜΒ
Πρόεδρος:
Ν. Καραμάνος

Αντιπρόεδρος:
Δ. Κλέτσας

Γενικός Γραμματέας:
Δ. Σγούρας

Ταμίας:
Β. Κωστούρου

Μέλη:
Γ. Μόσιαλος
Α. Μουστάκας
Δ. Καρδάσης